HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het hydraulische systeem:

Hoofdmenu hydraulica
Het gehele hydraulische systeem

Het Remsysteem
Het Hoogteregelingssysteem
De vloeistofdrukvoorziening

Verversen en ontluchten
De hydraulische schema's

 

Verversen en ontluchten:

Menu verversen en ontluchten
Algemene introductie
De controlelampen

Posities ontluchtingsnippels
Benodigdheden, algemene tips
Ontluchtingsprocedure accumulatoren

Ontluchtingsprocedure remsysteem 1 en 2
Ontluchtingsprocedure remsysteem 3
Ontluchtingsprocedure hoogteregeling

 


Ontluchtingsprocedure remsysteem 3Deze procedure is alleen van toepassing op modellen die van een derde remsysteem zijn voorzien, dus de modellen die zijn geproduceerd vr juni 1975.

Er zijn twee mogelijkheden om het lage druksysteem (systeem 3) te ontluchten.
(1) De conventionele methode omvat het intrappen van het rempedaal en het hierna openen van de ontluchtingsnippels van de desbetreffende remzuigers.
(2) De tweede methode omvat het op druk brengen van het systeem. Deze methode geniet de voorkeur. Indien de hoofdremcilinder, behorende tot systeem 3 zich namelijk in een slechte staat bevindt door onoverkomelijke slijtage van de metalen onderdelen en/of door de aanwezigheid van slechte afdichtrubbers, is de kans aanwezig dat men het systeem niet op de conventionele manier kan ontluchten vanwege het aanzuigen van lucht. Indien dit euvel zich voordoet is het aan te raden om de gehele hoofdremcilinder te vervangen door een nieuw exemplaar. Het enkel vervangen van de desbetreffende afdichtrubbers lost in een dergelijk geval slechts een deel van het probleem op. Door het monteren van een nieuw exemplaar (kosten ongeveer 100,-) is men verzekerd van het feit dat de hoofdremcilinder zich in goede staat bevindt.

Conventionele ontluchtingsmethode systeem 3 tot chassisnummer 1899, augustus '66
Trap het rempedaal geheel in (ingetrapt houden) en draai de ontluchtingsnippel open van de bovenste remzuiger van de achterste linker remklauw. Draai de ontluchtingsnippel dicht, laat het rempedaal geheel opkomen en herhaal deze procedure totdat er zich geen luchtbellen meer in het slangetje bevinden. Herhaal de procedure op de bovenste remzuiger van de achterste rechtse remklauw.

Conventionele ontluchtingsmethode systeem 3 vanaf chassisnummer 1899 tot 21409 (Camargue), 22073 (LWB), 22118 (4-deurs saloon) en 22583 (Corniche), augustus '66 / juni '75
Trap het rempedaal geheel in (inhouden) en draai de ontluchtingsnippel open van de onderste remzuiger van de achterste linker remklauw. Draai de ontluchtingsnippel dicht, laat het rempedaal geheel opkomen en herhaal deze procedure totdat er zich geen luchtbellen meer in het slangetje bevinden. Herhaal de procedure op de onderste remzuiger van de achterste rechtse remklauw.

Het op druk brengen van het reservoir
Het op druk brengen van het reservoir (tussen de 1 en 2 Bar is voldoende) kan op twee manieren worden uitgevoerd. Indien men beschikt over twee extra vuldoppen kan men n van de twee vuldoppen voorzien van een luchtnippel. De andere vuldop dient men luchtdicht af te sluiten (in de dop is namelijk een ontluchtingsgaatje aangebracht). Sluit nu een luchtslang aan op de aangepaste vuldop en breng het reservoir op druk door middel van een luchtpomp of compressor. In het laatste geval moet er een reductieventiel worden toegepast dat men op de gewenste waarde in dient te stellen.

De tweede methode omvat het afdekken van de beide vulopeningen van het reservoir door middel van een metalen strip. Verwijder hiervoor de beide vuldoppen en leg twee O ringen rond de beide vulopeningen. De Oringen dienen dusdanig van afmeting te zijn dat ze boven de opstaande rand van de vulopening uitsteken. Plaats nu een metalen strip met hierin een aangebrachte luchtnippel op de beide O ringen en klem deze op een dusdanige manier aan het reservoir vast dat er een luchtdichte afsluiting ontstaat. De luchtnippel dient in n van de twee vulopeningen te vallen. Sluit een luchtslang aan en breng het reservoir op druk.

Drukvat ontluchtingsmethode systeem 3 tot chassisnummer 1899, augustus '66
- Breng het reservoir op druk volgens n van de twee hierboven beschreven methoden.
- Draai de ontluchtingsnippel open van de bovenste remzuiger van de achterste linker remklauw. Laat de vloeistof lopen totdat er zich geen luchtbellen meer in het slangetje bevinden. Herhaal de procedure op de bovenste remzuiger van de achterste rechtse remklauw.

Drukvat ontluchtingsmethode systeem 3 vanaf chassisnummer 1899 tot 21409 (Camargue), 22073 (LWB), 22118 (4-deurs saloon) en 22583 (Corniche), augustus '66 / juni '75
- Breng het reservoir op druk volgens n van de twee hierboven beschreven methoden.
- Draai de ontluchtingsnippel open van de onderste remzuiger van de achterste linker remklauw. Laat de vloeistof lopen totdat er zich geen luchtbellen meer in het slangetje bevinden. Herhaal de procedure op de onderste remzuiger van de achterste rechtse remklauw. TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer