HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT


DisclaimerDeze disclaimer geldt voor de gehele website www.rrsilvershadow.com.

De website www.rrsilvershadow.com is opgesteld door Marinus Rijkers. De site is gemaakt als prive-site en is uitsluitend op persoonlijke titel tot stand gekomen. De website is opgezet rondom mijn eigen auto, de Rolls-Royce Silver Shadow uit 1969 met als kenteken DM-37-65.

Vele pagina's op deze website zijn samengesteld op basis van gegevens die ontleend zijn aan bronnen die ik betrouwbaar acht. Voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid. Tevens aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken of schade aan voertuigen die zijn ontstaan als gevolg van handelingen die terug te voeren zijn op teksten die op deze site te vinden zijn.

Het is toegestaan gegevens van deze website over te nemen, doch onder de strikte voorwaarden dat de gegevens niet uit hun verband worden gehaald en dat een bronvermelding van deze website plaatsvindt.

De inhoud van deze website wordt u slechts ter informatie aangeboden en is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop van enig product of dienst.
De website is op geen enkele wijze gesponsored, gepromote, goedgekeurd door of verbonden aan welke autoclub dan ook (ook niet aan de Nederlandse Rolls-Royce club De Mascotte) of aan welk autobedrijf dan ook (ook niet aan Rolls-Royce plc of Bentley Motors Ltd).

De gegevens, standpunten of visies vervat in deze publicatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Het handelsmerk "Rolls-Royce", het "R-R"-logo, de "Spirit of Ecstasy" en de "R-R"-badge zijn geregistreerde handelsmerken van Rolls-Royce plc en behoren toe aan Rolls-Royce Motor Cars Limited.
Het handelsmerk "Bentley", het "Bentley"-logo en de gevleugelde "Bentley"-badge zijn geregistreerde handelsmerken van Bentley Motors Ltd.

Vele foto's zijn overgenomen van andere websites op het internet. Gebleken is dat diverse foto's op meerdere plaatsen op het internet voorkomen en dat niet is vast te stellen wie de oorspronkelijke eigenaar is. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de plaatsing van een foto, of mocht iemand zijn eigen auto herkennen en het tonen van zijn auto op deze website niet op prijs stellen, dan verzoek ik hem/haar vriendelijk om contact met mij op te nemen. Ik zal niet aarzelen om foto's onmiddellijk van de website te verwijderen als belanghebbenden te kennen geven dat op prijs te stellen.

Marinus Rijkers.

Mijn Rolls-Royce Silver Shadow SRH6839 uit 1969.

Mijn Rolls-Royce Silver Shadow SRH6839 uit 1969.

 TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer