HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Technische problemen (deel 1)

Deze pagina gaat over de belangrijkste probleemgebieden van de Rolls-Royce Silver Shadow. Punten dus waar je speciaal aandacht aan zou moeten besteden als je van plan bent om een Silver Shadow te gaan bekijken met de bedoeling om tot aanschaf over te gaan. Toch wil ik als disclaimer van tevoren stellen dat deze pagina nooit volledig zal zijn, dat probleemgebieden per exemplaar kunnen verschillen in aard en ernst, en dat elk exemplaar probleemgebieden kan hebben die op deze pagina niet voorkomen. Het blijft echt opletten geblazen. Een mooie lak betekent nog niet zeker een goede techniek ...

Bij het behandelen van deze materie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van Jan A. Wagemaker, lange tijd bestuurslid van De Mascotte en in mijn ogen een van de deskundigste mensen in Nederland op het gebied van Rolls-Royce, met name met betrekking tot de Silver Shadow. Met zijn toestemming citeer ik teksten die hij over dit onderwerp heeft geschreven in het clubblad van De Mascotte, in het bijzonder in de edities 1, 2 en 3 van 1999.Cover van het clubblad "De Mascotte"

"De afgelopen jaren", schrijft Jan Wagemaker, "is er vrijwel geen dag geweest, waarop ik niet ben gebeld door een nieuw of bijna nieuw clublid die met een van enthousiasme en ingehouden spanning trillende stem mij kwam melden dat hij op het punt stond een Rolls-Royce Silver Shadow te gaan kopen. Voor alle zekerheid toch nog even een paar vragen aan de club."

Binnen deze context vervolgt hij zijn betoog. De illustraties binnen deze webpagina zijn overigens niet van Jan Wagemaker maar van mijzelf.

"Uit die vragen blijkt dan vaak, dat de Rolls-Royce-bezitter in spe in de verste verte nog niet bekend is met het merk. Sterker nog, een niet onaanzienlijk aantal mensen kan de naam van dit merk niet eens goed uitspreken. Zo heeft een flink aantal mensen het over een Royce-Royce of erger nog, een Rolo. Betreft het een open uitvoering dan wordt het nog al eens een carbrio genoemd waar het een cabrio betreft. U kunt zich voorstellen dat het tegenover de verkoper van de Rolls-Royce Silver Shadow geen sterke indruk van gedegen kennis geeft als de potentiële koper zelfs de naam van het ogenschijnlijk fraaie voertuig niet correct weet uit te spreken.

Meneer, u staat in "De Telegraaf" en nu wil ik u wat vragen. Ik kan een Silver Shadow II kopen maar ik wil weten of er niet te veel voor wordt gevraagd. Ogenschijnlijk een gewone redelijke vraag van iemand die op een wekelijkse advertentie in neerlands grootste kwekpaal reageert. Als ik vraag uit welk jaar die Silver Shadow II dan wel is, krijg ik enthousiast te horen dat hij van 1972 is en dat er dus geen wegenbelasting meer voor verschuldigd is. Helaas meneer, dan kan het geen serie twee zijn. Maar de verkoper had het gezegd en die zal het toch wel weten. En het eerste punt van onduidelijkheid is geboren.

U bent op zoek naar een Rolls-Royce Silver Shadow, dan dient u het volgende in gedachten te houden. Er zijn diverse uitvoeringen van dit type Rolls-Royce. De Silver Shadow (abusievelijk wel Silver Shadow I genoemd), de Silver Shadow II, de standaard saloon, long wheelbase (LWB), de fixedhead coupé (FHC) of de cabriolet of drophead coupé (DHC) en ja, zelfs een stationcar uitvoering, ook wel een estate wagon genoemd, behoort tot de mogelijkheden. Bijna alle modellen zijn zowel left hand drive (LHD) als ook right hand drive (RHD) gefabriceerd. Daarnaast zijn er ook nog uitvoeringen van zelfstandige carrosseriebouwers (bijvoorbeeld James Young) die we hier maar even buiten beschouwing zullen laten.

Het zal u allen duidelijk zijn dat het vooreerst glashelder moet zijn om wat voor een uitvoering het gaat, alvorens daarvoor een (richt-)prijs op te kunnen geven. Vergewis u er dus van om wat voor een uitvoering het gaat. Hoewel het chassisnummer in dit geval de meeste informatie verschaft, kunt u aan de buitenkant al veel gewaar worden. Allereerst of het een sedan (vierdeurs gesloten) of een coupé (tweedeurs gesloten) betreft. Ook is meestal duidelijk te zien of het om een gesloten of een open (cabriolet-)uitvoering gaat. Om onnodige verwarring te voorkomen zal ik me verder zoveel mogelijk beperken tot de Silver Shadow 4-deurs sedan uitvoering.

De vraag of het om een serie II gaat kunt u snel beantwoorden door even aan de achterzijde van de wagen te kijken. De Silver Shadow II is uitgevoerd met twee uitlaatpijpen, de eerdere Silver Shadow's (men spreekt niet over Silver Shadow I maar eenvoudig Silver Shadow) hebben maar één uitlaatpijp.Rolls-Royce Silver Shadow II uit 1977, chassisnummer SRH31510.

Er is nog een tweede duidelijk verschil tussen de serie II en de voorgaande modellen. De serie II is voorzien van brede, moderne met kunststof omklede bumpers met daarop een roestvrij stalen dekplaat. De voorgaande modellen hebben geheel verchroomde stalen bumpers met twee stalen rozetten.

Tenslotte kunt u de verlengde uitvoering (LWB - long wheelbase) vaak herkennen aan het everflex (= vinyl) dak en het RR-merkembleem op de blinde zijkant achter de achterste zijruit.

Ik vertelde u al dat het chassisnummer u de meeste informatie zou kunnen verschaffen. De chassisnummering wordt bij de Silver Shadow (en de Bentley-equivalenten) altijd vooraf gegaan door een drie letterige code. De eerste letter geeft het model aan: S of L, standaard of lang. Er zijn nog andere codes mogelijk maar die zijn in dit verband niet van belang.

De tweede letter is een R of B waarmee wordt aangegeven of het een Rolls-Royce of Bentley betreft. De derde letter geeft een indicatie over het bouwjaar en over de oorspronkelijke bestemming van de wagen. Als de derde letter een H is, betreft het een wagen die is vervaardigd voor de Engelse (Home)-markt. Het stuur behoort dan rechts te zitten. Is de derde letter een X, dan betreft het een export-model met het stuur derhalve aan de linkerzijde. Na 1971 heeft men de X echter vervangen door een opeenvolgende letterreeks waarmee het productiejaar werd vastgelegd. De A staat dus voor exportmodel met bouwjaar 1972, de B voor exportmodel met bouwjaar 1973 enzovoorts.

Na de drie letters volgt een nummer. Die nummering geeft aan of u met een serie twee te maken heeft of niet. Alle chassisnummers beginnende bij 30.000 en hoger hebben alleen betrekking op de serie II uitvoering. De lagere chassisnummers slaan op de eerdere uitvoeringen."Dit is het chassisnummerplaatje van de linksgestuurde (zie de "X") Rolls-Royce Silver Shadow uit 1967 met het chassisnummer SRX2351.
Deze plaatjes zitten altijd links op het schutbord.

TIP MR: Wilt u alles weten over chassisnummers, ga dan naar de pagina's die alle geheimen over de chassisnummers onthullen.

"Stel, u wandelt over de boulevard in Apeldoorn en plotseling ziet u tussen het gepoetste blik een opvallend gekleurde automobiel (ze hebben vaak van die exhibitionistische kleuren). Naderbij gekomen blijkt het voertuig te zijn voorzien van een bordje "TE KOOP". U gaat recht voor de grill staan en leest de op het bord vermelde gegevens over deze wagen.

Het zou een Rolls-Royce Silver Shadow II betreffen, model 1973, in zeer goede staat. Links gestuurd en voorzien van vele extra's. We lezen airco, elektrische stoelen, automaat en verder al die dingen die standaard op zo'n auto thuis horen en dus eigenlijk niet als extra's vermeld mogen worden. Wel valt op dat de wagen is voorzien van een vinyl dak en kunststof serie II bumpers. De prijs lijkt mee te vallen. Men wil er graag twee-en-veertig duizend gulden (circa negentien duizend euro) voor hebben.

Als u rond deze wagen loopt, kunt u controleren aan de uitlaat of het werkelijk een serie II betreft. U vraagt echter naar het chassisnummer en dat blijkt SBH10658 te zijn. U controleert voor alle zekerheid het opgegeven chassisnummer met het in het motorcompartiment ingeslagen nummer. Dat hoort altijd op de omgezette rand van de rechter veerpoot te staan. Vaak op een los plaatje dat op de rand van die veerpoot is vastgelast. Overigens staat het chassisnummer ook op vele andere plaatsen. Bijvoorbeeld met krijt op de achterkant van het dashboard, op de onderzijde van de achterbankzitting en aan de binnenkant van de voorstoelen.

Nu hebben we echter een probleem. Vooropgesteld dat het chassisnummer inderdaad juist is en bij deze wagen hoort, klopt dat niet met wat we van de wagen kunnen zien. SBH betekent, dat het om een standaard 4-deurs carrosserie gaat, bedoeld te worden afgebouwd als Bentley en bestemd voor de Engelse markt, dus met het stuur aan de rechter kant. De wagen ziet er echter uit als een Rolls-Royce en het stuur zit aan de linker zijde. De aanwezigheid van een vinyl dak lijkt een verlengde uitvoering te simuleren, terwijl de letters van het chassisnummer juist op een standaard lengte wijzen. Er zijn nu twee mogelijkheden. Of het chassisnummer hoort niet bij deze wagen, of deze wagen is samengesteld uit niet bij elkaar behorende (sloop-)onderdelen waarbij ook het stuur is omgebouwd. In beide gevallen zal ik u niet adviseren om tot aankoop over te gaan. In het meest gunstige geval koopt u een bouwpakket, in het ergste geval pleegt u heling,

Maar gelukkig is het niet altijd zo dramatisch als in het hiervoor fictief weergegeven voorval, maar gelooft u mij, gedurende het afgelopen jaar ben ik meerdere malen op soortgelijke situaties gestuit.

De les die u hieruit kunt leren is dat het heel belangrijk is om eerst te onderzoeken met wat voor een voertuig u eigenlijk van doen heeft, alvorens u te richten op de technische staat van de wagen.

Ik adviseer u met klem om de technische staat van een Rolls-Royce of Bentley te laten onderzoeken in onze clubgarage in Amsterdam of op het keuring- en taxatieadres in Dwingeloo, Daar heeft men de nodige ervaring en hulpmiddelen om snel een oordeel te kunnen vellen. Voor de kosten van € 60,- (MR: prijs uit 2003 voor leden van De Mascotte) hoeft u het niet te laten. Om u toch de mogelijkheid te geven zelf een kritische blik op zo'n wagen te werpen, zal ik hierna wat vertellen over keuringen."


Het verhaal van Jan Wagemaker wordt vervolgd op de pagina Problemen deel 2. Dit tweede en tevens laatste deel verhaalt over waar u op zou kunnen letten bij het nalopen van de carrosserie, motor, hydrauliek, rij-eigenschappen, en nog veel meer. Een must als u zich serieus oriënteert op een Silver Shadow of afgeleid model!

 


 TOP OF PAGE ↑ 


© Marinus Rijkers.   Disclaimer