HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het hydraulische systeem:

Hoofdmenu hydraulica
Het gehele hydraulische systeem

Het Remsysteem
Het Hoogteregelingssysteem
De vloeistofdrukvoorziening

Verversen en ontluchten
De hydraulische schema's

 

De vloeistofdrukvoorziening:

Menu vloeistofdrukvoorziening
Introductie
Samenhang componenten

Componenten:
   Accumulators
   Pumps

 
   Reservoir

 

De Accumulator (drukbol)

Hieronder wordt met drie elkaar afwisselende tekeningen geïllustreerd hoe de accumulator werkt.
Wilt u de afzonderlijke tekeningen even rustig bekijken, ga dan naar de onderzijde van deze pagina.
De volgende tekening toont de accumulator opnieuw met enkele toelichtende teksten:


De accumulatoren werken als een soort expansie-vaten en zorgen ervoor dat er nog geruime tijd druk op het hydraulische systeem blijft staan, mocht de motor en hiermee de remvloeistofpompen onverhoopt stil komen te staan.
In de bol van de accumulator zit een membraan dat de bol in twee compartimenten verdeelt. Het onderste deel van de bol is met stikstof gevuld die op een druk van ongeveer 60-70 Atmosfeer is gebracht.
In het bovenste deel bevindt zich de hydraulische vloeistof.
Op de bol van de accumulator is het kleppenhuis gemonteerd. Deze bevat twee afzonderlijke kleppen. Eén ervan is de éénrichtingsklep (one-way-valve) die ervoor zorgt dat de bol op druk kan komen. Is de juiste druk bereikt dan sluit deze klep de vloeistoftoevoer af. Bij overdruk opent de andere klep (piston & piston sealing ball) die de vloeistof terugvoert naar het reservoir. In de tekening zijn ze respectievelijk als bovenste en onderste klep getekend. In werkelijkheid kunnen ze andersom zitten daar het gedeelte van het kleppenhuis dat de kleppen bevat, rond is uitgevoerd. Het maakt in de praktijk niet veel uit onder welke hoek ze gemonteerd zijn.
Op de accumulatoren zitten sensoren (schakelaars) gemonteerd die inkomen als de vloeistofdruk te laag is. Mocht de druk in de accumulator te ver zijn gezakt, detecteren de sensoren dit en zal er een waarschuwingslampje gaan branden op het dashboard. Er is voor beide hoge-druksystemen een dergelijke beveiliging toegepast. Een veel voorkomende oorzaak van een te lage druk is een gescheurd membraan in de desbetreffende accumulator of er bevindt zich een lekkage in het systeem. Tijdens lange stilstand zal de druk in het systeem langzaam wegzakken. Beide lampjes kunnen dan gaan branden tijdens het aanzetten van het contact. Dit is normaal. Na het starten van de motor moeten ze echter meteen uitgaan.

De diverse onderdelen ziet u terugkomen in de volgende twee opengewerkte illustratie:Tot slot toont de volgende tekening u hoe de accumulators eruit zien als u aan de onderzijde aan de linkerzijde van uw motor een blik werpt. Overigens geldt dit alleen voor de Silver Shadow van de eerste series, want de Silver Shadow II heeft de accumulators aan weerszijde van de motor zitten.De animatie-tekening aan de bovenzijde van deze pagina bestaat uit de volgende afzonderlijke tekeningen. TOP OF PAGE ↑ 


© Marinus Rijkers.   Disclaimer