HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het hydraulische systeem:

Hoofdmenu hydraulica
Het gehele hydraulische systeem

Het Remsysteem
Het Hoogteregelingssysteem
De vloeistofdrukvoorziening

Verversen en ontluchten
De hydraulische schema's

 

Het remsysteem:

Menu remsysteem
Introductie van het remsysteem
Werking van het remsysteem
Diagnose-tabel
Samenhang componenten

Componenten:
   Brake calipers
   Brake distribution valve

 
   Brake pressure limiting valve
   Master cylinder

 

Diagnosetabel van het remsysteem

Deze pagina bevat een uitgebreide tabel om vast te stellen wat de oorzaak van een storing zou kunnen zijn aan het hydraulische remsysteem en wat je aan de storing zou kunnen doen.

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Actie

Ongelijk remmen met als resultaat dat de auto niet in een rechte lijn stopt.

1. Onjuiste bandenspanning.
2. Ongelijke voering op de remblokken op een of meer wielen.
3. Olie, vet of remolie op de remblokken.
4. Remzuigertje(s) zit(ten) vast of zijn aangetast.
5. Remzuiger-afdichtingen werken niet goed.
6. De stuurgeometrie is niet goed.

1. Controleer en corrigeer.
2. Vernieuw de remblokken.
3. Maak de voeringen schoon of vervang ze.
4. Controleer, ontmantel ze en corrigeer cq vervang ze.
5. Vernieuw de afdichting (rubber ring).
6. Controleer de uitlijning en de stuurgeometrie.

De auto remt af en toe licht tijdens het rijden zonder dat het pedaal wordt ingedrukt.

De hoogteregeling blijft tijdens het rijden in de snelle heftoestand staan.

Controleer de restrictors op eventuele verstoppingen. Test de werking van de solenoid.

Het remmen verloopt stoterig en is moeilijk te regelen.

1. De distributieklep zit vast of werkt slechts gedeeltelijk.
2. De pedaalstangen zitten (deels) vast of zijn beschadigd.
3. De remklauwzuigers zitten geheel of gedeeltelijk vast.
4. De hoofdcilinder zit geheel of gedeeltelijk vast.

1. Inspecteer en test de kleppen of ze vrij zitten en of ze juist werken.
2. Inspecteer de pedaalstangen.
3. Inspecteer of de zuigers vrij zitten.
4. Inspecteer de hoofdcilinder en test hem op vrije en juiste werking.

Het rempedaal voelt sponzig aan.

1. Lucht in de hoofdcilinder, klauwen of aanvoerleidingen.
2. Gezwollen klauwafdichtingen of slangen als gevolg van slijtage of verkeerde vloeistof.

1. Ontlucht de hoofdcilinder en/of de remleidingen.
2. Controleer de vloeistof, vernieuw de slangen, afdichtingen, enzovoorts; tap de vloeistof af, spoel het systeem en vul het weer met de juiste vloeistof.

Het rempedaal komt niet terug in de uitgangspositie.

De veren die dit regelen zijn gebroken of zitten los.

Controleer de veren.

Het rempedaal kun je tot bijna op de bodem indrukken voordat de remmen beginnen te werken.

1. De hoofdcilinder is defect of vuil houdt de afsluitklep van zijn zitting.
2. Lekkage in de hoofdcilinder, achterste remleidingen of remklauwzuigers.
3. De vloeistofdruk is te laag.

1. Controleer de hoofdcilinder op de juiste werking. Verwijder hem en maak hem schoon.
2. Controleer op lekkages en corrigeer het zonodig.
3. Controleer de vloeistofpompen en de accumulatoren.

Het rempedaal moet verder worden ingedrukt voordat het remmen begint.

1. Veelvuldig of abnormaal remgebruik heeft kokende remvloeistof veroorzaakt doordat deze telkens onder druk is gezet.
2. Er zit lucht in het systeem.
3. De pedaalstangen zijn niet goed afgesteld.

1. Tap het systeem af, spoel het, vul het en ontlucht het.
2.Ontlucht het systeem.
3. Controleer de stangen en stel ze af.

Het rempedaal moet verder worden ingedrukt terwijl de waarschuwingslamp aangaat en er een lichte afname in efficiency waarneembaar is en het remmen iets zwaarder gaat.

De vloeistofdrukpomp(en) werken niet goed meer of de accumulator(en) hebben geen druk meer.

Controleer de pompen en accumulatoren. Bij de laatste kan het gas zijn weggelekt door een lekke membraam of de kleppen in het desbetreffende kleppenhuis werken niet goed meer.

Het rempedaal moet verder worden ingedrukt terwijl de waarschuwingslamp aangaat en er een duidelijke afname in efficiency waarneembaar is en het remmen duidelijk zwaarder gaat.

Defect in alle remsystemen.

Controleer het systeem op zijn werking.

De achterwielen blokkeren te vroeg bij zwaar remmen.

De drukbegrenzingsklep (vergelijk een abs-systeem) is defect.

Controleer de klep en vervang hem.

De remmen piepen.

1. Er zijn remblokken met verkeerde voering gemonteerd.
2. De remblokken zijn beschadigd door oververhitting.

1. Vervang de blokken door een juist type.
2. Vernieuw de remblokken. TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer