HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het hydraulische systeem:

Hoofdmenu hydraulica
Het gehele hydraulische systeem

Het Remsysteem
Het Hoogteregelingssysteem
De vloeistofdrukvoorziening

Verversen en ontluchten
De hydraulische schema's

 

De hydraulische schema's:

Menu Hydraulische schema's
Introductie op de schema's
Legenda van de schema's

Schema chassisnrs 1000-1754 (tot juli 66)
Schema chassisnrs 1755-1898 (tot aug 66)
Schema chassisnrs 1899-7403 (tot aug 69)

Schema chassisnrs 7404-22072 (tot juni 75)
Schema chassisnrs 22073-41686 (tot okt 80)
Schema's Shadow (I) en Shadow II

 

Introductie op de schema's

 

Opbouw van de schema's
De schema's kennen een aantal vaste componenten. In het bovenste deel van de tekening zien we telkens in het midden de componenten die de vloeistofdruk verzorgen. Links en rechts boven zijn de componenten zichtbaar die de hoogteregeling verzorgen, links boven de voorste hoogteregeling, rechts boven de achterste hoogteregeling.
In het midden onder zien we het rempedaal en de mastercilinder. Links en rechts onder zijn de componenten zichtbaar die het remmen verzorgen, links onder de remmen op de voorwielen, rechts onder de remmen op de achterwielen.
Trekken we dus een denkbeeldige lijn horizontaal midden door de tekening, dan zien we links en rechts boven het hoogteregelingssysteem en links en rechts onder het remsysteem.
Drie hydraulische circuits
De Silver Shadow heeft een hydraulisch systeem dat maar liefst 3 circuits bevat.
Circuit 1 bestaat uit het voorste gedeelte van het compartiment, de voorste pomp, de voorste accumulator en n van de twee distributie kleppen die op zijn beurt de voorste remklauwen van de voorwielen bedient.
Circuit 2 bestaat uit het achterste gedeelte van het compartiment, de achterste pomp, de achterste accumulator (bij de Shadow II de rechtse accumulator) en eveneens n van de twee distributiekleppen. Deze bedient de achterste remklauwen van de voorwielen en via de remdrukbegrenzer de voorste helft van de achterwiel remklauwen. Ook is in dit circuit de hoogtereling opgenomen.
Circuit 3 bevat de mastercilinder die zijn vloeistof eveneens uit het achterste remvloeistofcompartiment betrekt. Dit mastercilindercircuit is bij de Shadow II komen te vervallen.

Wat er aan het hydraulische systeem veranderde
Er zijn in het verleden meerdere wijzigingen in het systeem doorgevoerd. De schema's geven aan wat er zoal is veranderd.
De eerste wijziging werd al na enkele maanden doorgevoerd. Vanaf chassisnummer 1755 werd een wijziging doorgevoerd op de ramvalves van het hoogteregelingsysteem. Dit is te zien in het tweede schema.
De tweede wijziging werd (wederom slechts enkele maanden later) doorgevoerd bij chassisnummer 1899 en betrof een wijziging op de Brake pressure limiting valve. Dit komt tot uiting in het derde schema.
Vervolgens duurde het tot 1969 tot de derde wijziging werd doorgevoerd. Vanaf chassisnummer 7404 werd het hoogteregelingssysteem op de voorwielen weggelaten. Dit is dus niet meer aanwezig in het vierde schema.
De laatste belangrijke wijziging werd doorgevoerd in 1975 bij chassisnummer 22073 en hield stand tot de Silver Shadow II uit productie werd genomen. De wijziging betrof het verwijderen van de Mastercilinder. Zie daarvoor het vijfde schema.

De vloeistofdrukverzorging
De vloeistofdrukvoorziening bestaat uit drie onderdelen, namelijk de remvloeistofcontainer (Reservoir), de hogedruk pompen (Pumps) en de accumulatoren (Accumulators). In het schema zien we linksboven getekend de remvloeistofcontainer. Rechts daarvan twee pompen. De pompen worden aangedreven door de nokkenas van de motor. Schuin onder de pompen de accumulatoren. De remvloeistof, aangezogen uit de remvloeistofcontainer, wordt door de pompen op druk gebracht en naar de accumulatoren gevoerd.
De accumulatoren houden de vloeistof op druk mocht de motor en hiermee de pompen onverhoopt stil komen te vallen. Men kan het rempedaal dan nog zo'n 50 keer intrappen voordat de druk volledig is weggevallen. Zo kan men de wagen veilig tot stilstand brengen ook als de motor stil zou komen te vallen. De opgebouwde druk in het systeem bedraagt gemiddeld zo'n 150 Atmosfeer.
Het systeem bevat Castrol RR363 hydraulische vloeistof. N chassisnummer 50.000 bevat het systeem minerale vloeistof. Deze twee verschillende vloeistoffen mogen nooit verwisseld of door elkaar gebruikt worden. Men herkent het minerale systeem aan de groene labels die aan diverse hydraulische componenten van dit systeem zijn bevestigd. TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer