HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Mijn Silver Shadow

De DM-37-65
   Even voorstellen
   Het begin
   Uitvoering
   Taxaties
   RR&B-club

Trouwen
   Trouwen
   Bloemversiering
Historie
   Historie tot 1996
   Historie vanaf 1996
   Onderhoud vanaf 1996

Foto-galerij
   Foto's buitenzijde
   Foto's interieur en dashboard
   Foto's motor- en kofferruimte
   Foto's flying lady en andere details

 


Historie tot 1996Dit is het mooiste deel van de DM-37-65! Hier nog met het kenteken dat hij droeg tot 1996.

Deze pagina verhaalt de historie van de Silver Shadow met kenteken DM-37-65 die ik in bezit had van 1996 tot 2017.

De betekenis van historie
De aanwezigheid van een volledige historie maakt van een Rolls-Royce of Bentley in goede staat een zeer waardevol bezit. De aanwezigheid en kwaliteit van de historie kan deel uitmaken van de taxatie en kan van invloed zijn op de waarde.

De historie van mijn Silver Shadow was tamelijk compleet. Ik had wat interessante papieren in mijn bezit en uiteraard bewaarde ik zelf ook alles wat met de auto te maken had. Op grond daarvan valt de volgende historie op te tekenen.

Afleverdatum en onderhoudsdata
De SRH6839 kent als "date of sales" 6 mei 1969. De "warranty acknowledgement date" is 9 mei 1969. De auto is op 9 mei 1969 afgeleverd aan A.M. Armitage, Les Près, Grouville, Jersey C.I., een van de Kanaaleilanden (C.I. = Channel Islands).

De eerste beurt, die van 3000 mijl of 3 maanden, vond plaats op 11 november 1969 bij een mijlstand van 2930.
De tweede beurt, die van 6000 mijl of 6 maanden, op 23 juni 1970 bij een mijlstand van 7140. Alle volgende beurten staan voorgeschreven met een interval van 6000 mijl of een half jaar.

Het onderhoudsboekje vermeldt beurten op de volgende data en mijlstanden:

   -  7 mei 1971 op 10.231 mijl
   -  5 september 1972 op 17.001 mijl
   -  22 november 1973 op 23.944 mijl
   -  20 augustus 1974 op 30.164 mijl
   -  1 september 1975 op 36.114 mijl
   -  13 mei 1976 op 42.411 mijl
   -  7 maart 1988 op 18.230 mijl.

Er zijn bovendien door The Department of Transport "testcertificates" (geldigheid 1 jaar) opgemaakt op:

   -  26 februari 1993 op 24.487 mijl
   -  22 november 1993 op 24.954 mijl
   -  16 december 1994 op 27.697 mijl
   -  6 januari 1996 op 28.583 mijl.

Opvallend is dat de mijlstanden niet van laag naar hoog doorlopen. De originele kilometerteller is bij een mijlstand van 46.548 defect geraakt en vervangen. Deze originele kilometerteller is bij de auto bewaard gebleven.

Jersey, Birmingham, Brighton
De auto heeft volgens de overlevering tot 1973 op Jersey gereden en is van 1973 tot 1996 in bezit geweest van eigenaren in Birmingham en Brighton. De onderhoudsbeurten van juni '70 en mei '71 zijn afgestempeld door de garage aan de Bath Street in Jersey. De eerstvolgende leesbare stempel is die van augustus 1974, die is gezet door een garage aan de Granville Street in Birmingham. Deze garage heeft afgestempeld tot en met 1976. De stempel van 1988 is gezet in Aberaeron SA46 0DY door de Gwrthwynt Garage (deze naam bevat geen schrijffouten; hij komt mij erg Welsh over). De auto is in 1996 opgekocht in Brighton en naar Nederland gereden.

Meegeleverde bescheiden
Bij aflevering is volgens het originele mapje meegeleverd: een instructie-handboek, een sales & service handboek, een onderhoudsboekje (maintenance voucher book), een radio garantiebewijs, een garantieformulier en een copie van de afleveringsnota. Momenteel zijn daarvan het garantieformulier en de afleveringsnota niet meer aanwezig. Wel zijn bij de auto aanwezig de operating instructions van de originele radio en een routebeschrijvingskaart naar de fabriek in Crewe. Dat de auto nog is voorzien van het originele handboek en het merendeel van het originele gereedschapsetje, is op zich bijzonder. Vaak worden dit soort attributen bij wisseling van eigenaar achtergehouden als een soort van souvenir.

In mijn bezit van mei 1996 tot augustus 2017
Ik kocht mijn auto bij Globob Trading in Heemstede in mei 1996. Hij was die dag precies 1 dag in Nederland en stond nog op Engels kenteken. Het kentekenbewijs vermeldde overigens als bouwjaar 1973, het jaar waarin de auto van Jersey naar Birmingham is verscheept. Ik heb dit bouwjaar administratief laten omzetten naar het oorspronkelijke bouwjaar, ten eerste omdat de auto nu eenmaal dat jaar als bouwjaar had, maar bovendien omdat de auto anders in 1996 nog geen 25 jaar oud zou zijn en nog binnen de wegenbelasting zou vallen. Mijn kenteken DM-37-65 dateert van 3 augustus 1996.
Op 2 augustus 2017 verkocht ik de Silver Shadow aan een eigenaar van een hotel/restaurant in Nederland.
 TOP OF PAGE ↑ 


© Marinus Rijkers.   Disclaimer