HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT


De bediening van de verwarming

Heeft u zelf geen Silver Shadow in bezit, dan klinkt het misschien wat raar dat een aparte pagina wordt gewijd aan de bediening van de verwarming. Heeft u zelf wèl een Silver Shadow of Bentley T, dan bent u ongetwijfeld direct geïnteresseerd. Want het inregelen van de verwarming kan schijnbaar op oneindig veel standen, maar desondanks voelt het al gauw ofwel te warm ofwel te koud.

Dashboard van een Silver Shadow uit 1974.

Middenconsole van een Silver Shadow uit 1974.

Het bedienen van de verwarming en airconditioning vindt plaats met drie schakelaars. Deze zijn verwerkt in de onderzijde van het middenconcole tussen de radio en de sigarettenaansteker. In bovenstaande foto zijn het de schuifschakelaar boven de sigarettenaansteker en de twee draaischakelaars in het vakje daarboven. Op de plattegrond van het dashboard zijn het de schakelaars 18, 19 en 23. De linker schakelaar (23) vermeldt de tekst "UPPER AIR", de rechter schakelaar (18) de tekst "LOWER AIR". De middelste schakelaar (19) is de "BLOWER".
De linker schakelaar kan gedraaid worden in 9 standen (althans als er een airco aanwezig is; anders maar in 5 standen). Bovendien kan hij worden uitgetrokken, dus naar de bestuurder toe worden getrokken. Daarbij kent hij vier uittrekstanden. De linker schakelaar kan dus in 9x4 is 36 standen worden ingesteld.
De rechter schakelaar kent 5 draaistanden en 4 uittrekstanden. Deze schakelaar kan dus op 20 verschillende manieren worden ingesteld.
De blower kent 5 standen, die alleen zijn in te stellen door de schakelaar van boven naar beneden (of omgekeerd) te bewegen.
Als je direct hebt meegeteld, dan zie je dat de verwarming in 36x20x5 is 3600 standen kan worden ingesteld! En dat is dus de reden waarom het systeem door vele Silver Shadow eigenaren als lastig wordt ervaren.

Bedieningsknoppen van de verwarming.

Schema van de bedieningsknoppen van de verwarming.
Dit is een verwarmingssysteem zonder airco.
De middelste tekst (closed, 1st, 2nd en 3rd) duidt op de vier uittrekstanden van de linker en de rechter schakelaar.

Drie systemen
Het totale systeem bestaat uit drie onafhankelijke systemen.
(1) Het bovenste systeem (upper system) voert lucht toe via de uitstroomopeningen direct onder de voorruit. Dit systeem wordt bediend door de schakelaar "UPPER AIR".
(2) Het onderste systeem (lower system) voert lucht toe via de uitstroomopeningen aan de onderzijde van het dashboard en boven in de middenconsole. Dit systeem wordt bediend door de schakelaar "LOWER AIR".
(3) Het derde systeem is die van de frisse lucht. Als beide schakelaars in de "FRESH AIR" positie staan, komt er frisse lucht door de ronde uitstroomopeningen in het dashboard en de opening boven in de middenconsole.
Frisse buitenlucht kan ook nog binnenkomen als aan de bestuurderszijde onder tegen het zijpaneel de luchtinlaat wordt opengezet. Deze laatste luchtinlaat staat echter los van het verwarmingssysteem en kan alleen onverwarmde en ongekoelde lucht binnenlaten. De twee ronde uitstroomopeningen die het aanzien van het dashboard zo fraai mee vormgeven, zijn dus uitsluitend bestemd voor aanvoer van onverwarmde lucht, of in geval van een airco, van gekoelde lucht.

Verwarming
Om de lucht te verwarmen, moeten de twee draaiknoppen upper en lower air vanuit de verticale stand naar rechts worden gedraaid. Naarmate de betreffende knop verder naar rechts wordt gedraaid, wordt de lucht meer verwarmd.
Daarnaast kan de luchttoevoer worden vergroot, door een of beide knoppen naar voren te trekken, dus uit het dashboard (middenconsole) te trekken. Naarmate de knoppen verder naar voren worden getrokken, neemt de hoeveelheid aan te voeren lucht toe.
Wil je alleen de voeten verwarmen en niet het bovenste deel van het compartiment, druk dan de knop upper air helemaal in en trek de knop lower air helemaal uit. De warme luchtstroom wordt dan ook via de centrale tunnel naar de achterzijde van de voorstoelen geleid om de voeten te warmen van de achterpassagiers.
Zo ook kan alle warme lucht naar de voorruit worden gevoerd door de upper air knop helemaal uit te trekken en de lower air knop helemaal in te drukken.
Warme lucht kan ook worden toegelaten via de inlaat in de middenconsole, zowel als de upper air wordt geactiveerd als wanneer de lower air wordt geactiveerd. Omdat de luchttoevoer in de middenconsole bedoeld is voor frisse en niet voor warme lucht, is het effect van het openzetten van deze inlaat voor warme lucht, dat de efficiency van de warmtetoevoer afneemt. Wil je dus zo snel modelijk warme lucht toevoeren, zet dan beide systemen open zonder de luchtdoorvoer in de middenconsole open te zetten.

Verkoeling zonder airconditioning
Voor frisse en dus koele lucht zonder airconditioning, dienen de twee draaiknoppen in de verticale stand te staan. Door de knoppen uit te trekken wordt de hoeveelheid luchttoevoer vergroot. Koele lucht kan worden binnengelaten via het upper air en via het lower air systeem, maar ook via de grote ronde openingen in het dashboard (tenminste als ze via de trekschakelaars zijn opengezet) en via de speciale luchtinlaat in het zijscherm onder aan de bestuurderszijde.

Verkoeling met airconditioning
Om de airconditioning in werking te stellen moet de linker knop (upper air) in een draaistand links van het midden worden gezet. Alleen met deze knop kan de airco in werking worden gesteld.

De upper air schakelaar ingeval een airco aanwezig is.

De upper air schakelaar ingeval er een airco aanwezig is.
In deze stand staat de airco uit, maar klik je minstens één stand naar links, dan gaat de airco aan.

Er zijn vier draaistanden ter beschikking. Naarmate de knop verder naar links wordt gedraaid, komt er koelere (koudere) lucht ter beschikking.
Als de airco is ingeschakeld, dan is het niet tegelijkertijd mogelijk om de verwarming in te schakelen. Ook al wordt de airco aangezet met de knop van de upper air, dan nog is de lower air niet ter beschikking voor verwarming. Als de upper air naar links wordt gedraaid, worden alle andere verwarmingssystemen overruled. Zo ook heeft het uittrekken van de draaiknoppen geen zin. De hoeveelheid gekoelde lucht wordt daardoor niet beïnvloed.
Als in moderne auto's de airco aanstaat, dan wordt bij het aanzetten van de airco automatisch ook de blower aangezet. Zo niet bij de Silver Shadow. De blower moet handmatig worden aangezet, ook al is het maar op de eerste stand. Als je de blower niet aanzet, komt de gekoelde lucht ook niet in de autocabine terecht. Als airco, dan dus blower!
De uitstroomopening van de gekoelde lucht is primair de twee ronde openingen in het dashboard. Ook alle andere verwarmingsopeningen kunnen worden benut voor aanvoer van gekoelde lucht, behalve de openingen direct onder de voorruit (het uppersystem dus).
Als de auto in de zon heeft gestaan en je wilt zo snel mogelijk de ruimte koel krijgen, dan kan het best de upper air schakelaar helemaal naar links worden gedraaid en de blower op maximaal worden gezet. De lucht kan het best worden aangevoerd via de ronde openingen in het dashboard.
Om de koele lucht wat meer naar de onderzijde van de cabine te leiden, is het mogelijk om de lower air schakelaar uit te trekken. Het maakt niet uit in welke draaistand deze schakelaar dan staat. De gekoelde lucht wordt dan tevens naar de onderzijde van het dashboard en zogewenst naar de uitlaat in de middenconsole gevoerd.

Hulpmiddel
Beschik je over een Silver Shadow of Bentley T, dan kan ik me voorstellen dat het is gaan duizelen. Het verwarmingssysteem kent zovele mogelijkheden dat als je het niet veelvuldig gebruikt, je de betekenis van de schakelaars wellicht niet direct voor de geest kunt halen. Voor jou is het volgende kaartje dan bedoeld. Klik je erop, dan opent een pagina waarop het kaartje wat groter is afgebeeld en kun je het printen, uitknippen en op de schakelaars hangen.

Klik hier om dit kaartje uit te vergroten

Waarschuwingen en bijzonderheden
Tot slot nog enkele waarschuwingen en bijzonderheden, voor als je werkelijk alles van de verwarming af wil weten...
(1) Leuk om te weten is dat het stationaire toerental automatisch speciaal wordt bijgeregeld als de auto stil staat in de park of neutraal stand. De airconditioning in combinatie met het motorkoelsysteem zouden anders de stationairloop en koeling te veel verstoren. Het instructieboekje beveelt ook aan om bij langer stilstaan de versnellingshandle in de park of neutraalstand te zetten. Het stationair toerental wordt dan vergroot, zo vermeldt het boekje, en dat verzekert dan een efficiënte werking van de airco en het koelsysteem. Mijn eigen ervaring is overigens dat onder warme weersomstandigheden (meer dan 25ºC) bij veelvuldig langzaam rijden en stilstaan in parkeerstand (met draaiende motor) de motortemperatuur blijft oplopen (zij het hééél langzaamaan) totdat het kookpunt griezelig kort wordt benaderd. Of de motor op den duur vanzelf gaat koken, heb ik maar niet uitgeprobeerd. Heb je zelf ook dit probleem, zet dan op tijd de airco uit en de motortemperatuur loopt weer wat terug.
(2) Zoals bij alle airconditionings in auto's zal er regelmatig condenswater worden afgescheiden. Zo ook bij de Silver Shadow. Druppels of spoortjes water onder de auto is dus heel normaal (zolang dit water maar niet onder de radiator op de weg ligt, maar een metertje verder naar achteren). Het condenswater wordt afgevoerd via speciale buisjes vanonder het dashboard vandaan.
(3) Aardig om te weten is ook dat er niet één, maar twee blowermotors zijn, links en rechts.
(4) Het instructieboekje adviseert om met de ramen dicht te rijden. Omdat er koele lucht in het interieur aanwezig is, zo zegt het boekje, is het ook niet nodig om het raam open te zetten. Het valt niet te ontkennen dat het boekje wel erg compleet is. Giechel.

 


 TOP OF PAGE ↑ 


© Marinus Rijkers.   Disclaimer