HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het hydraulische systeem:

Hoofdmenu hydraulica
Het gehele hydraulische systeem

Het Remsysteem
Het Hoogteregelingssysteem
De vloeistofdrukvoorziening

Verversen en ontluchten
De hydraulische schema's

 

Het gehele hydraulische systeem:

Menu gehele hydraulische systeem
Algemene introductie
Hydraulische vloeistof

Werking van het hydraulische systeem
Wijzigingen in het hydraulische systeem
Animatie van het hydraulische systeem
De hydraulische leidingen

Alle hydraulische componenten
Overzicht componenten tot 22073
Overzicht componenten vanaf 22073

 


Wijzigingen in het hydraulische systeem1. De wijzigingen op hoofdlijnen
De belangrijkste wijzigen in het hydraulische systeem zijn het vervallen van de hoogteregeling op de voorwielen (vanaf augustus 1969) en het vervallen van het hoofdremcilindercircuit ofwel systeem 3 (vanaf juni 1975). Vanaf juni 1975 bevatten alle remzuigers van de achterwielremklauwen dezelfde diameter en zijn de accumulatoren elk naar één kant van de motor verplaatst (voorheen beide accumulatoren aan de linkerkant van de motor geplaatst).

Vanaf maart 1979 (chassisnummer 50.001) is de voorheen toegepaste Castrol RR363 systeemvloeistof vervangen door minerale olie die aangeduid wordt met de term LHM (Liquide Hydraulique Minéral). Alles over deze vloeistof en de RR363 vindt u op de pagina over de hydraulische vloeistof.

Vanaf chassisnummer 50.001 zijn eveneens de elektrisch bediende hydraulische klep en de bijbehorende restrictiekleppen van de hoogteregeling komen te vervallen en zijn er nieuw ontwikkelde hoogteregelingskleppen gemonteerd. Tevens zijn er enkele hydraulische kleppen aan het hoogteregelingssysteem toegevoegd om de remdruk veilig te stellen mocht de druk in het systeem onverhoopt verminderen. De hoogteregelingszuigers zijn vanaf deze modellen vervangen door hydraulisch verstelbare schokdempers.

De accumulatoren zijn op deze modellen (vanaf 50.001) voorzien van uit één geheel bestaande drukbollen (niet navulbaar) en van een ontluchtingsnippel (op het nieuw ontwikkelde kleppenhuis) die de LHM vloeistof terugvoert naar het desbetreffende reservoir ten behoeve van de ontluchtingsprocedure en ten behoeve van het “druk aflaten” van het systeem. De accumulatoren zijn beide aan de rechterkant van de motor geplaatst met uitzondering van de Bentley Mulsanne Turbo en Turbo R modellen waar de beide accumulatoren zich aan de linkerkant van de motor bevinden.

Vanaf 1987 is er één enkele hoogteregelingsklep gemonteerd.


2. De wijzigingen in detail
De historie van de verschillende samenstellingen van het hydraulische systeem is in volgorde van de productie als volgt samengevat:


Chassisnummer 1001 tot 1755, januari '65 / januari '66:
Dit is het eerste hydraulische systeem. Het bestaat uit:

*Een metalen remvloeistofreservoir bestaande uit twee, gedeeltelijk gescheiden compartimenten.
Het reservoir bevindt zich in het motorcompartiment, aan de linkerkant. Het voorste compartiment is in systeem 1 opgenomen, het achterste compartiment in systeem 2.

*Twee remvloeistofpompen.
De pompen bevinden zich tussen de beide cilinderbanken van de motor in en worden door de nokkenas van de motor aangedreven. De voorste pomp is in systeem 1 opgenomen, de achterste pomp in systeem 2.

*Twee accumulatoren.
De accumulatoren zijn langs de “A” bank (rechts) van de motor geplaatst. De voorste accumulator is in systeem 1 opgenomen, de achterste accumulator in systeem 2.

*Twee remdrukschakelaars.
De remdrukschakelaars zijn afzonderlijke op de beide accumulatoren geplaatst. De remdrukschakelaar van systeem 1 is gekoppeld aan de linkse, de remdrukschakelaar van systeem 2 aan de rechtse op het dashboard geplaatste controlelamp.

*Twee, boven elkaar geplaatste remdrukverdelers.
Onderste remdrukverdeler in systeem 1, bovenste remdrukverdeler in systeem 2 opgenomen.

*Eén onbekrachtigde hoofdremcilinder.
De hoofdremcilinder is in systeem 3 opgenomen.

*Eén remdrukbegrenzer.
De remdrukbegrenzer is in systeem 3 opgenomen. De beide remdrukverdelers, de hoofdremcilinder en de remdrukbegrenzer zijn onder het rempedaal in een aluminium afdekkap gemonteerd in een speciaal hiervoor geplaatst frame.

*Eén elektrisch gestuurde hydraulische klep ten behoeve van de snelheidsregeling van de beide hoogteregelingskleppen.

*Twee restrictiekleppen ten behoeve van het dempen van de elektrisch gestuurde hydraulische klep.

*Drie hoogteregelingskleppen.
De kleppen maken deel uit van de hoogteregeling en zijn in systeem 2 opgenomen. De enkele hoogteregelingsklep behorende tot de hoogteregeling op de voorwielen behorende hoogteregelingsklep bevindt zich vóór de radiator. De twee tot de achterste hoogteregeling behorende hoogteregelingskleppen bevinden zich vóór de beide achterwielen op het chassis.

*Vier hoogteregelingszuigers inclusief terugvoerleidingen.
De zuigers zijn op alle vier de veerpoten gemonteerd en zijn in systeem 2 opgenomen.

*Twee enkele remklauwen op elk voorwiel.
De beide voorste remklauwen zijn in systeem 1 opgenomen, de achterste in systeem 2.

*Eén met twee remzuigers uitgevoerde remklauw op elk achterwiel.
De beide bovenste remzuigers zijn in systeem 1 opgenomen, de onderste in systeem 3.


Vanaf chassisnummer 1756, januari '66:
Terugvoerleidingen op alle hoogteregelingszuigers vervallen.


Vanaf chassisnummer 1899, augustus '66:
*Remdrukbegrenzer van systeem 3 naar systeem 1 verplaatst.
*Bovenste remzuigers achterwielen in systeem 1 opgenomen.
*Onderste remzuigers achterwielen in systeem 3 opgenomen.
*Ontluchtingsnippels op beide remdrukverdelers vervallen.


Vanaf chassisnummer 6996, juni '68:
*Ontluchtingsnippel aangebracht op remdrukbegrenzer.


Vanaf chassisnummer 7404, augustus '69:
*Hoogteregeling op de beide voorwielen vervallen.


Vanaf chassisnummer 21409 (Camargue), 22073 (LWB), 22118 (Standard Saloon) en 22583 (Corniche), juni '75:
*Hoofdremcilinder circuit vervallen (systeem 3).

*Bovenste remzuigers achterwielen in systeem 1, onderste remzuigers in systeem 2 opgenomen.

*Remdrukverdelers omgewisseld. Bovenste remdrukverdeler in systeem 1, onderste remdrukverdeler in systeem 2 opgenomen.

*Remdrukschakelaars op accumulatoren vervallen en als aparte units in het motorcompartiment geplaatst. Aan de linkerkant is de drukschakelaar van systeem 2, aan de rechterkant is de drukschakelaar van systeem 1 geplaatst.

*Accumulator van systeem 1 langs de “A” bank (rechts), accumulator van systeem 2 langs de “B” bank (links) van de motor geplaatst.


Vanaf chassisnummer 50.001, maart '79:
*Invoering minerale vloeistof (LHM) en componenten, herkenbaar aan groene identificatie labels.

*Metalen remvloeistofreservoir vervangen door twee, geheel gescheiden kunststof reservoirs. Voorste remvloeistofreservoir in systeem 1, achterste remvloeistofreservoir in systeem 2 opgenomen. Ná chassisnummer 50.776 (laatste chassisnummer voor invoering nieuwe “VIN” chassisnummercodering bestaande uit 17 cijfers en letters) zijn de twee reservoirs naast elkaar geplaatst. Het linkse reservoir behoort toe aan systeem 2, het rechtse aan systeem 1.

*Nieuw ontwikkelde accumulator met intern aangebracht kanaal in het kleppenhuis ten behoeve van het ontluchten en het “druk aflaten” van het systeem.

*Beide accumulatoren langs de “A” bank (rechts) van de motor geplaatst. Voorste accumulator in systeem 1, achterste accumulator in systeem 2 opgenomen. Op Bentley Turbo R modellen zijn de beide accumulatoren langs de “B” bank geplaatst. Plaatsing is dezelfde als bij voornoemde modellen (voorste accumulator systeem 1, achterste accumulator systeem 2).

*Elektrisch bediende hydraulische klep en bijbehorende restrictiekleppen ten behoeve van de snelheidsregeling van de beide hoogteregelingszuigers vervallen.

*Gewijzigde hoogteregelingskleppen met een responsvertraging van 15 tot 30 seconden.

*Plaatsing van twee “voorkeur-kleppen” tussen de aanvoerleiding en de beide hoogteregelingskleppen (systeem 2). De voorkeur-kleppen sluiten de aanvoer naar de hoogteregelingskleppen af om voldoende remdruk te garanderen als de druk in systeem 2 onder de 71 Bar zakt.

*Hoogteregelingszuigers vervangen door hydraulisch verstelbare schokdempers.

*Twee gasbollen geplaatst ten behoeve van de beide verstelbare schokdempers.

*Plaatsing van twee “minimale-druk kleppen” tussen de beide hoogteregelingskleppen en de beide hydraulisch verstelbare schokdempers. De drukklep sluit de toevoerleiding naar de hydraulisch verstelbare schokdemper af als de druk beneden de 21 Bar zakt.

*Herplaatsing van de beide drukschakelaars naar de rechterkant van het motorcompartiment. De voorste drukschakelaar is in systeem 1, de achterste drukschakelaar is in systeem 2 opgenomen.


Vanaf chassisnummer 04233 (nieuwe VIN nummering), '82:
*Accumulatoren op Bentley Mulsanne Turbo en Turbo R modellen aan de linkerkant van de motor geplaatst.


Vanaf chassisnummer 05037 (nieuwe VIN nummering), '82:
*Alle modellen gebaseerd op de Silver Spirit / Spur en Bentley Mulsanne modellen.

*Vloeistofreservoirs naast elkaar geplaatst. Linkse reservoir in systeem 2 opgenomen, rechtse reservoir is in systeem 1 opgenomen.

*Herziene hoogteregelingskleppen geplaatst.


Vanaf chassisnummer 07851 (nieuwe VIN nummering), '84:
*Wederom herziene hoogteregelingskleppen geplaatst.

Laatste Camargue geproduceerd in 1987, chassisnummer 10412.


Vanaf chassisnummer 20010 (nieuwe VIN nummering), '87:
*Vloeistofreservoirs met verschillende inhoudscapaciteit geplaatst. Linkse reservoir (systeem 2) groot compartiment, rechtse reservoir (systeem 1) klein compartiment.

*Linkse en rechtse hoogteregelingsklep vervangen door één enkel exemplaar dat is verbonden met de achterste torsiestang.

In 1995 is de laatste op de Silver Spirit / Spur en Mulsanne gebaseerde Corniche geproduceerd (chassisnummer 50170, Corniche IV).

 


 TOP OF PAGE ↑ 


© Marinus Rijkers.   Disclaimer